Algemene voorwaarden

 1. Ten behoeve van de administratie wordt bij het maken van een afspraak uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres gevraagd.
 2. Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt een intakeprocedure doorlopen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie.  Op basis hiervan kan een behandeling op een verantwoorde en zorgvuldige manier worden gegeven. Bij wijziging in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk dit door te geven.
 3. Alle informatie die tijdens een intakegesprek of behandeling door cliënt worden gegeven, wordt vertrouwelijk behandeld en nooit zonder schriftelijke toestemming aan derden verstrekt.
 4. Bij twijfel over competentie of bij contra-indicaties kan ik afzien van behandeling en indien nodig doorverwijzen naar een huisarts, fysiotherapeut of specialist.
 5. Bij onder meer de volgende absolute contra-indicaties mag géén massage worden toegepast: koorts, griep, verkoudheid, extreme vermoeidheid, steenpuisten. Bij hoge bloeddruk, hartafwijkingen of andere pathologie is het raadzaam eerst uw arts te raadplegen.
 6. Afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde of vergeten afspraken worden tegen 50% van het geldende tarief in rekening gebracht.
 7.  Betaling verloopt contant of via factuur.
 8. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 9. Sportmassage Rhenen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen.
 10. Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 11. Erotische en/of seksuele massages maken GEEN deel uit van de massages die Sportmassage Rhenen aanbiedt.
 12. Mocht u niet tevreden zijn over een behandeling dan hoor ik dat graag binnen een week na de behandeling zodat er gezamenlijk op korte termijn naar een oplossing gezocht kan worden. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u zich wenden tot de klachtenregeling van het NGS. Meer informatie kunt u vinden op www.ngsmassage.nl/klachten.